Sự kiện & hoạt động

Hiển thị

09:41 - 04/11/2019

PALLUCID

Lớp phủ chuyển đổi hóa học zirconium thay thế sắt phốt phát và kẽm phốt phát.

Xem thêm