“PALLUCID”

 

Lớp phủ chuyển đổi hóa học zirconium thay thế sắt phốt phát và kẽm phốt phát.
Đặc trưng của PALLUCID
- Không chứa phốt phát và kim loại nặng như niken và mangan.
- Giảm kim loại nặng: dưới 1/10 (So sánh với kẽm phốt phát).
- In chân rút ngắn. (Loại bỏ giai đoạn điều hòa bề mặt, và rút ngắn thời gian xử lý).
- Giảm lượng bùn: ít hơn 1/10 (so với kẽm phốt phát).
- Khả năng chống ăn mòn cao và bám dính sơn. (Tương đương với kẽm phốt phát).
- Công thức cho các công trình lắp ráp bằng thép, thép mạ kẽm và chất nền nhôm.