Liên hệ

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PARKERIZING

12 ĐẠI LỘ ĐỘC LẬP, KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE, TX.THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

0903952493 - 0903743023

ĐT: (84).274 .3743152/53 - FAX: (84).274 .3743151

vpc@parkerizing.com.vn

Contact us.