Thiết bị phân tích

Thiết bị phân tích

Thiết bị phân tích

10:54 - 01/11/2019

Dụng cụ phân tích hóa học: Phòng thí nghiệm hóa học QC cung cấp phân tích hóa học toàn diện bao gồm phân tích định tính và định lượng, thành phần hóa học...

 

Dụng cụ phân tích hóa học:

QC Laboratory

Phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ dụng cụ trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu phân tích toàn diện như định lượng, định tính, thành phần hóa học.

Total Organic Carbon Analyzer – (TOC)

Máy đo tổng lượng cacbon hữu cơ ( Máy đo TOC) đo tổng lượng cacbon hữu cơ trong mẫu lỏng hoặc mẫu nước: Trong các ứng dụng của lĩnh xử lý bề mặt kim loại máy giúp việc xác một chỉ tiêu quang trọng là độ nhiễm dầu trong các bể tẩy dầu, rửa nước hoặc các bể xử lý khác thông qua việc xác định tổng lượng Cacbon trong mẫu. Dựa vào kết quả đo TOC của mẫu chúng ta còn có thể xác định được một số tạp chất hữu cơ khác có thể nhiễm vào vào bể trong quá trình sử dụng.

Scanning electron microscope (SEM)

Đây là máy đo dựa trên nguyên lý hấp thụ của nguyên tử.
Ứng dụng máy trong phòng thí nghiệm VPH: Dùng để xác định hàm lượng các nguyên tố kim loại trong các bể xử lý hóa chất với độ chính xác cao (ppm) như: Kẽm (Zn), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Canxi (Ca), Đồng (Cu).

Atomic absorption spectroscopy (AAS)

Đây là máy đo dựa trên nguyên lý hấp thụ của nguyên tử.
Ứng dụng máy trong phòng thí nghiệm VPH: Dùng để xác định hàm lượng các nguyên tố kim loại trong các bể xử lý hóa chất với độ chính xác cao (ppm) như: Kẽm (Zn), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Canxi (Ca), Đồng (Cu).

Fluroscence 

Máy phát xạ huỳnh quang tia X (XRF): Dùng để phân tích định lượng và bán định lượng các nguyên tố hóa học trong bảng hệ thống tuần hòan từ Oxy tới Uranium cho các mẫu rắn như sắt, thép , nhôm, nhựa.
Ứng dụng XRF tại phòng thí nghiệm VPH: Xác định khối lượng lớp phủ Zn, Ni, Mn trên bề mặt thép thường (SPCC), hàm lượng lớp phủ P,Ni,Mn trên bề mặt thép mạ (GA), Zr, P,Cr trên bề mặt nhôm.

pH , EC, RmV, Free Fluoride checking equipment

Hệ thống thiết bị và máy móc phụ trợ cho việc thử nghiệm và phân tích: Các Mini line thử nghiệm, máy khuấy từ, máy cắt, máy mài, máy dập.