Phân tích mẫu

Phân tích mẫu

10:21 - 01/11/2019

Phân tích mẫu là điều không thể thiếu để đưa ra đánh giá chất lượng sản phẩm. Chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng với dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy thông qua phương pháp chuẩn độ và phân tích hiện đại ...

Phân tích mẫu là điều không thể thiếu để đưa ra đánh giá chất lượng sản phẩm. Chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng với dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy thông qua phương pháp chuẩn độ và các công cụ phân tích hiện đại.

* Thông số đang kiểm soát trong dòng khách hàng:

  • pH, EC, RmV, TA, FA
  • Hàm lượng dầu
  • Hàm lượng dầu
  • Kiểm tra tạo bọt
  • Hàm lượng các nguyên tố kim loại trong bể xử lý hóa học như: Kẽm (Zn), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Canxi (Ca), Đồng (Cu)
  • Và các nội dung khác trong giải pháp là Free F, Total F, PO4, Cl, NO3, SO4, Total Cr ..

* Phân tích các mục liên quan đến sản phẩm của khách hàng:

  • Sản phẩm thép: Trọng lượng lớp phủ (Zn, Ca, Mn), màng bôi trơn và SEM ..
  • Sản phẩm nhôm: Trọng lượng lớp phủ (Zr, Cr) ..
  • Lon nhôm: Trọng lượng lớp phủ (Zr, P)

Chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi cho khách hàng một bản báo cáo với lời khuyên từ các chuyên gia để làm cho sản phẩm của khách hàng luôn có chất lượng tốt nhất.

Ảnh SEM của lớp phủ Zn phosphate trên SPCC - Sản phẩm nội thất

Ảnh SEM của lớp phủ Zn phosphate trên SPCC - Ngành công nghiệp ô tô

Ảnh SEM của lớp phủ Zn phosphate trên SPCC - Sản phẩm nội thất 

Ảnh SEM của lớp phủ Zn phosphate trên SPCC - Ngành công nghiệp ô tô