Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng

11:03 - 01/11/2019

Mục tiêu chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu, kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng luôn được duy trì trong tất cả các mục trong quy trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng ...

Mục tiêu chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu, kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng luôn được duy trì trong tất cả các mục trong quy trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng và mang đến cho khách hàng sự hài lòng. :

  • Kiểm tra nguyên liệu đầu vào.
  • Kiểm tra trong quá trình sản xuất.
  • Kiểm tra sản phẩm đầu ra.
  • Khách hàng kiểm tra đường dây.
  • Hỗ trợ khách hàng kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng các sản phẩm xử lý bề mặt.
  • Tuân thủ Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) và Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001).