Dầu chống gỉ

Các loại dầu chống gỉ cho bề mặt kim loại. Các loại dầu này cũng tương thích với chất tẩy dầu của chúng tôi như FINE CRENER series.

Nox-Rust Series, Nucle-Oil Series

Chemicals for Rolling Oil

Bình luận