Các hóa chất dùng cho tôn

Hóa chất xử lý bề mặt tấm vật liệu được dùng cho thép cuộn, chống gỉ, chống bám vân tay..vv

Hóa chất dùng cho thép mạ kẽm nhúng nóng (CGL)

Hóa chất dùng cho thép có lớp kẽm mạ điện (EGL)

Hóa chất dùng cho Pre-Coat Metal (PCM)

Bình luận